• Publications
  • Influence
The effect of die/blank holder and punch radiuses on limit drawing ratio in angular deep-drawing dies
Deep-drawing is one of the most important methods used to form sheet metal. The radius of die/blank holder and punch is important for deep-drawing dies because of an effective way to promote deepExpand
  • 31
  • 3
DERİN ÇEKME KALIPLARINDA MATRİS-ZIMBA RADYÜSÜ VE ÇEKME ORANININ ET KALINLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Derin cekme, sac metal sekillendirmede kullanilan en onemli yontemlerden biridir. Bu yontemde optimum parca uretimi, kalip ve zimba profil radyusu, parca sekli ve malzemenin sekillendirilebilirligiExpand
Termal sürtünmeli delme işleminde oluşan kovan boyutları ve mikro sertlik değişimlerinin araştırılması
Surtunmeli delme, donen bir takim ile is parcasi-takim ara yuzeyinde surtunme sonucu olusan isinin etkisiyle delik delme yontemidir. Bu yontemin amaci, ince cidarli saclarda, deligin ust kismindaExpand