Mr. H. J. James

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Sorry, we do not have enough data to show an influence graph for this author.
Learn More
De apotheker heeft als ondernemer te maken met een aantal fiscale aangelegenheden. Hiertoe behoorden tot voor kort de faciliteiten investeringsaftrek en vervroegde afschri]ving, die onderdeel uitmaakten van de fiscale (ondernemings-)winstberekening voor de inkomstenen vennootschapsbelasting, in het algemeen geldend voor ondernemers. Aangezien deze regeling(More)
  • 1