• Publications
  • Influence
Wokół podmiotów politycznej socjalizacji związanej z rosyjskim ruchem narodnickim
  • Monika Grącka
  • Education
    Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej
  • 6 November 2018
Theoreticians of the Russian Narodnik movement emphasized the virtues of the traditional peasant economy and set the role of Russian intelligentsia in pursuit of the socio-economic progress of the