Mohammad Hafezur Rahman

Learn More
To evaluate risk factors for infection with highly pathogenic avian influenza A virus (H5N1) in backyard chickens in Bangladesh, we conducted a matched case-control study. We enrolled 25 case farms (cases March-November 2007) and 75 control farms (June-November 2007). We used a questionnaire to collect farm data, which were analyzed by matched-pair analysis(More)
Araştırmanın amacı dört antelmentiğin (piperazin sitrat, albendazol, fenbendazol, ivermektin) doğal enfekte ördeklerde etkinliğini belirlemektir. Farklı çiftliklerden elde edilen yirmi ördek temin edilerek dışkıları üç ayrı helmint açısından incelendi. Ördekler dört eşit gruba beş uygulama yapılacak şekilde ayrıldı. Dışkının her gramındaki yumurta oranı(More)
  • 1