Learn More
Kapitola prezentuje specificke poruchy uceni a intervencni postupy uplatňovane ve specialnim vzdělavaniKapitola prezentuje výsledky výzkumneho setřeni realizovane ramci řeseni výzkumneho zaměru(More)