• Publications
  • Influence
Macierze wag w analizie przestrzennej
Zasadniczym elementem analiz przestrzennych jest określenie struktury przestrzennego sąsiedztwa. Umozliwia to szacowanie wplywu regionow sąsiedzkich na badane procesy w danym regionie. Macierz wagExpand
Sytuacja społeczna w Polsce - autokorelacja przestrzenna województw
Celem artykulu jest zbadanie sily i charakteru autokorelacji przestrzennej miedzy wojewodztwami ze wzgledu na syntetyczne zmienne mierzone na skali sumarycznej opisujące sytuacje spoleczną. DodatkowoExpand
...
1
2
3
...