Learn More
  • BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA, UDK 616.314-084-053.2497.6RS, +11 authors veliki zdravs
Metode. Tokom ispitivanja pregledano je 599 djece, od 6 i 12 godina iz Foče, Čajniča, Kalinovika, Višegrada i Novog Goražda. Osnovne aktivnosti u toku istraživanja bile su: zdravstveno prosvjećivanje(More)