• Publications
  • Influence
Choosing Self-Hatred: How Canadian Ethnic Minority Novels of the 1950s Reflect Racist Ideas Propagated Earlier by the Dominant Majority
Introduction The process of transculturation, which Mary Louise Pratt refers to as a „phenomenon of the contact zone‟, 1 interests me because both terms, transculturation and contact zones, areExpand
  • 1
Literatūrinis ar istorinis kūrinys? Angelės Lauciūtės Barakudos dienoraštis, arba lietuvaitės įspūdžiai Kanadoje
Santrauka: Įvertinti angelės Lauciūtės autobiografinį kūrinį Barakudos dienoraštis, arba lietuvaitės įspūdžiai Kanadoje nėra paprasta. straipsnio tikslas – analizuoti tekstą kaip istorinį dokumentąExpand