• Publications
  • Influence
Skrapa försäljningssidor på nätet : Ett ramverk för webskrapningsrobotar
Pa internet finns det idag ett stort utbud av forsaljningswebbsidor dar det hela tiden inkommer nya annonser. Vi ser att det finns ett behov av ett verktyg som overvakar de har webbsidorna dygnet rExpand
Effekten av att investera i automatiska processer i ett företag : En fallstudie på Direktlaminat AB
Automation ar ett begrepp som praglar industrin allt mer pa senare tid. Det skapar stora utmaningar for sma och medelstora foretag (SMF) att utnyttja de teknologiska medel som finns for att kunna vExpand