• Publications
  • Influence
Civilingenjör och lärare – ett bidrag till hållbar ingenjörsutbildning
Vi har studerat hur kombinationsutbildningen Civilingenjor och larare pa KTH bidrar till att avhjalpa lararbristen och darigenom bidrar till en hallbar ingenjorsutbildning. Studien bygger pa data fExpand