Learn More
Continuous casting is a widely used steel production process. To yield high-quality steel, the casting parameters have to be tuned with respect to several contradictory criteria. We approached this multiobjective optimization problem in discrete and continuous variants, applying Exhaustive Search (ES) and Differential Evolution for Multiobjective(More)
Restavriranje stenskih poslikav iz fragmentov z arheoloških najdišč je zahtevno zaradi množice fragmentov različnih velikosti in oblik, poškodb fragmentov in manjkajočih delov poslikav. V prispevku predstavljamo projekt razvoja računalniške podpore za evidentiranje in podporo pri sestavljanju fragmentov stenskih poslikav, ki bo olajšala in pohitrila(More)
This paper proposes a novel surrogate-model-based multiobjective evolutionary algorithm called Differential Evolution for Multiobjective Optimization Based on Gaussian Process Models (GP-DEMO). The algorithm is based on the newly defined relations for comparing solutions under uncertainty. These relations minimize the possibility of wrongly performed(More)
  • 1