• Publications
  • Influence
Municipalities and Gambling Taxation in the Czech Republic
Hazard is often is considered to be socially undesirable phenomena. Municipalities are the most important regulators of this business. Generally, municipalities have two possibilities how to reduceExpand
  • 1
  • 1
Finanční právo a finanční správa – Berní právo
Ucebnice pro magisterske studium obsahujici kompexni regulaci dani a danoveho prava v Ceske republice.
  • 6
  • 1
Finanční a daňové právo
Publikace je výsledkem spoluprace pravnických fakult Zapadoceske univerzity a Masarykovy univerzity. Obsahuje zaklady předmětu financni pravo, vcetně pravni regulace dani a ucetnictvi.
  • 2
  • 1
Vlastní daňové příjmy obcí
Primarnim cilem monografie (a take řeseneho grantoveho projektu c. 407/09/P285 „Vlastni daňove přijmy obci“ poskytnuteho Grantovou agenturou Ceske republiky) je potvrzeni ci vyvraceni hypotezy, žeExpand
  • 2
Extraordinary Taxation in Europe
Teorie důchodových daní
Kapitola komplexně shrnuje daňověpravni teorii v oblasti mechanizmu důchodových dani, cimž vytvaři zaklad pro autory dalsich kapitol. Pojednava o jednotlivých konstrukcnich prvcich.
Sportovci v kolektivních sportech
Cilem teto kapitoly neni urcit, jaký je nebo by měl být pravni vztah mezi sportovcem a klubem (byť okrajově je tento jev rovněž dotcen), ale po shrnuti souvisejici judikatury a na zakladě analýzyExpand
  • 1
...
1
2
3
4
5
...