• Publications
  • Influence
Çocuklarda Semptomatik Intestinal Amebiasis Tedavisinde Seknidazol ile Ornidazol'ün Karşılaştırılması
ÖZET Ortalama yaşı 24.5 ay olan 102 çocukluk çağı semp­ tomatik intestinal amebiasis vakası oral nitroimidazol bileşikleri ile tedavi edildi. 42 çocuğa ornidazol, 60 çocuğa da seknidazol uygulandı.Expand