Merve Vildan Simsek

  • Citations Per Year
Learn More
Pepino, Solanum muricatum, is a herbaceous plant of South American origin [1, 2]. Currently, several commercial varieties are being developed in New Zealand and Australia through selection and breeding (e.g., Suma, Miski, Lincoln Long, Golden Litestripe, etc.), while other cultivars (e.g., El Camino and Schmidt) are direct introductions of material grown in(More)
Özet. Günümüzde akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlar giderek yaygınlaşmaktadır. Bu durum mobil uygulama sayısının önemli ölçüde artışını da beraberinde getirmektedir. Bu sistemlerin popülerliğini yakın gelecekte de arttırmaya devam edeceği tahmin edildiğinden, mobil uygulamaların kalitesi oldukça fazla önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı Android(More)
  • 1