• Publications
  • Influence
Workshop 'Beperk je reactie, stel een vraag!'
Beperk je reactie, stel een vraag! Introductie in Talentenkracht principes, met name vragen stellen. Daarna oefenen met vragen stellen door eigen experiment uit te voeren.
Talentenkracht e-learning : Een online coaching omgeving voor leerkrachten m.b.t. talentontwikkeling
Deze workshop is verzorgd tijdens de conferentie van Betapunt Noord t.b.v. de promotie van het e-learning platform Talentenkracht. De workshop gaf de deelnemers een kort overzicht van deExpand
Beperk je reactie, stel een vraag!
Introductie in Talentenkracht principes, met name vragen stellen. Daarna oefenen met vragen stellen door eigen experiment uit te voeren.
WPO Science jaar 1 – de observatie- of demonstratiekring
Studenten bereiden een NW&T les voor aan de hand van het 5-stappenplan voor natuuronderwijs (didactisering van een onderzoekscylus) en zetten daarbij de werkvorm ‘observatie- en demonstratiekring’Expand
Master Talentontwikkeling & Diversiteit : Een nieuwe master voor leraren
Een workshop tijdens de GROND t.b.v. de promotie van de Masteropleiding Talentontwikkeling en Diversiteit die m.i.v. september 2016 vanuit de PA wordt verzorgd door de HG. In deze workshop wordenExpand
Master Talentontwikkeling & Diversiteit
Een workshop tijdens de GROND t.b.v. de promotie van de Masteropleiding Talentontwikkeling en Diversiteit die m.i.v. september 2016 vanuit de PA wordt verzorgd door de HG. In deze workshop wordenExpand
Een lesmethode CKV in het speciaal onderwijs: variatie en uitdaging
Veel methodes CKV vragen de leerlingen om teksten te lezen, gekoppeld aan een schrijf- of tekenopdracht in het werkboek. De methodes houden weinig rekening met de uiteenlopende interesses en niveausExpand
Science (Natuur en Techniek) werkplekopdracht (WPO)
Studentenbereideneen NW&T les vooraan de hand van het 5-stappenplan voornatuuronderwijs (didactisering van eenonderzoekscylus) enzettendaarbij de werkvorm ‘observatie- endemonstratiekring’ in.Expand