• Publications
  • Influence
The impact of work alienation on organizational health: A field study in health sector
ABSTRACT This study aims to examine the impact of work alienation on organizational health. The implementation of the research is conducted on the nurses and physicians working in a public hospitalExpand
  • 8
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE ÇALIŞAN PERFORMANSI DÜZEYLERİNİN BE
The aim of the present study is to determine the perceptions of the healthcare professionals concerning organizational silence and employee performance and to reveal whether personal and demographicExpand
  • 1
Determining Breast Cancer Treatment Costs Using the Top Down Cost Approach.
Objective Breast cancer is the most common type of cancer among women in Turkey, with approximately 15.000 breast cancer diagnoses each year. In this study, our goal was to determine annual directExpand
  • 1
THE DETERMINATION OF ORGANIZATIONAL DEPRESSION LEVELS OF HEALTH CARE WORKERS
The aim of this study is to determine the level of organizational depression of health care workers and to reveal whether the individual and demographic characteristics of the employees are effectiveExpand
Hemşirelerin Hastanede Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Giris: Hastanelerde ilaclarin akilci kullanimi konusunda hemsireler onemli bir role sahiptir. Amac: Bu calismanin amaci Kirikkale ili merkezinde faaliyet gosteren bir kamu hastanesinde gorevliExpand
Hekimlerin Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Dunyanin diger ulkelerinde oldugu gibi ulkemizde de akilci ilac kullanimi onemli bir sorundur. Bu konuda, hekimlerin mevcut bilgi ve tutumlarinin ortaya konulmasi, varolan yapinin iyilestirilmesiExpand
A STUDY ON THE DETERMINATION OF WORK ENGAGEMENT LEVELS OF HEALTH EMPLOYEES
The aim of this study is to determine work engagement levels of health employees and to reveal whether the individual and demographic features of the employees have an effect on the level of workExpand
ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÇALIŞAN PERFORMANSININ İNCELENMESİ: BİR KAMU HASTANESİNDE UYGULAMA
Bu calismanin amaci, bir kamu hastanesinde calisan personelin orgutsel ozdeslesme ve performans algilari arasindaki iliskileri incelemektir. Calisma, Kirikkale’de bir kamu hastanesinde calismayaExpand
  • 1
ÜÇ FARKLI PALYATİF BAKIM HİZMET MODELİNİN KANSERLİ HASTA – HASTAYA BAKIM VEREN AİLE ÜYELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MALİYET- ETKİLİLİK ANALİZİ
SAYGILI, Meltem. Uc Farkli Palyatif Bakim Hizmet Modelinin Kanserli Hasta – Hastaya Bakim Veren Aile Uyeleri Acisindan Degerlendirilmesi ve Maliyet-Etkililik Analizi, Doktora Tezi, Ankara, 2016. BuExpand