Mehmetcan Gayberi

  • Citations Per Year
Learn More
In-memory databases have been researched for over three decades now. Since a major trend in OLAP systems, especially in Business Intelligence applications, is right and real time computing, in-memory databases may be an efficient solution to provide such requirements. There are several in-memory database systems on the market today. In several studies, the(More)
Özet. Kurumsal raporlama çözümlerinin genellikle tercih ettikleri geleneksel disk tabanlı veritabanı sistemleri, veri hacmindeki artışla birlikte yetersiz kalmaktadır. Geleneksel sistemleri kullanan raporlama çözümleri büyük veri üzerinde çalışan sorgularda kabul edilebilir sürelerde cevap vermekte zorlanmakta ve rapor sorgularının derinliği arttıkça sistem(More)
  • 1