• Publications
  • Influence
Rebranding med företagsarvet i beaktning : en balansgång mellan tradition och innovation
I den allt mer foranderliga modeindustrin blir det vanligare att foretag valjer att rebranda sig for att uppratthalla relevans pa marknaden. Rebranding kan innebara allt fran subtila visuella foranExpand
Styrdokumentets moraliska inverkan i lärares praktik
Samhallet som ar i konstant forandring och utveckling bidrar till att laroplanen (Lpo94) mojligtvis inte anvands i sa stort omfang som den asyftar till att gora. Uppsatsens syfte ar att ta reda paExpand
Skapande av tillit inom socialt entreprenörskap : En fallstudie av NEEM (Nätverk för Entreprenörer från Etniska Minoriteter)
Skapande av tillit inom socialt entreprenorskap : En fallstudie av NEEM (Natverk for Entreprenorer fran Etniska Minoriteter)