Matjaz Majnik

  • Citations Per Year
Learn More
The use of ROC (Receiver Operating Characteristics) analysis as a tool for evaluating the performance of classification models in machine learning has been increasing in the last decade. Among the most notable advances in this area are the extension of two-class ROC analysis to the multi-class case as well as the employment of ROC analysis in cost-sensitive(More)
Povzetek. Osnovni cilj aktivnega učenja je doseči želeno uspešnost danega učnega algoritma s čim manjšim številom učnih primerov. Vzrok te težnje je v dejstvu, da je označevanje učnih primerov običajno drago zaradi količine časa in umskega napora človeškega označevalca. Vendar pa ima aktivno učenje pomanjkljivosti, kot so neupoštevanje stopnje učiteljevega(More)
  • 1