• Publications
  • Influence
Testning med BeSS på svenska gymnasieungdomar utan kända språkliga svårigheter : - ett referensmaterial för bedömning av subtila språkstörningar
Bakgrund: Testmaterialet Bedomning av Subtila Sprakstorningar (BeSS) togs fram for att bedoma subtila sprakliga svarigheter hos bland annat personer med neurodegenerativa sjukdomar. Testet har sedaExpand
Nyhetsvärdering i lokaljournalistik : En kvalitativ undersökning om vad som händer vid Nerikes Allehandas nyhetsdesk
This qualitative study examines news values in local journalism. The study is based on the results of five personal interviews with journalists and editors at the newspaper Nerikes Allehanda. TheExpand
Turistorganisationernas arbete med den kinesiska marknaden i Sverige : En studie om den kinesiska marknaden i Värmland
Turism ar ett fenomen som existerar i hela varlden och som forandras och utvecklas kontinuerlig, en marknad som har vaxt snabbast i hela varlden de senaste aren ar den kinesiska marknaden. ForutsatExpand
Primärvårdssjuksköterskors upplevda möjligheter att förskrivafysisk aktivitet på recept (FaR)
Aim: To investigate whether nurses in the primary health care within the county of Uppsalaexperiences that there are elements which influences their possibilities to prescribe FaR, a methodforExpand
Brott utan straff? - EU:s regler om eftergift vid konkurrensrättsliga överträdelser i svensk rätt
As the EU has become an important role for the reciprocal trade between the acceding Member States, the legal order of EU has had an effect on some of the national legal systems. A relatively newExpand
”Att förändra tankesätt i grunden”: hur hållbarhet diskuteras i jämställdhetsrelaterat förändringsarbete
This interview study is about applying a sustainability perspective on organizational change with focus on gender and gender equality questions. With the city of Malmo’s work with genderExpand
Ett svårlöst vardagspussel hos föräldrar till barn med autism : - En forskningsöversikt om hälsotillstånd och social situation när ens barn har autism
Ett svarlost vardagspussel hos foraldrar till barn med autism : - En forskningsoversikt om halsotillstand och social situation nar ens barn har autism
Naturkultur för bättre kvalitet i rotstocken i tallungskog? : Utvärdering av röjningsförsök i Kråkerödjan
Scots pine (Pinus sylvestris L.) form a large part of Swedish forestry and has many alternative end-use areas with different requirements for quality. The ability to influence the quality is high iExpand
Revisorns position och identitet
Inledning: Vilken position en revisor innehar kan bero pa ett flertal faktorer. Bland annat styrs revisorns position av revisionsbyrans krav och demografi. Revisorns identitet ar ocksa nagot som kaExpand
Lakning av fyllnadsjord i miljöriskbedömningar
Vid riskbedomning av kontaminerade omraden i stadsmiljo blir ofta markmiljonbegransande. Detta beror bland annat pa att fororeningarna till stor del ar bundna imarken, sa risken for utlakning, med ...
...
1
2
3
4
5
...