Matea Žaja

  • Citations Per Year
Learn More
AIM The aim of this study was to determine the effect of occlusal interferences on the position of condyles. MATERIALS AND METHODS The study included 10 participants. All recordings of the condylar position were done using ultrasound jaw tracking device with six degrees of freedom. Paraocclusal tray was fixed in the lower jaw, and the artificial occlusal(More)
Cilj: Svrha istraživanja je bila procijeniti kvalitetu života povezanu s oralnim zdravljem (KŽOZ) te utvrditi faktore koji značajno utječu na ispitivanu KŽOZ kod nositelja potpunih proteza starije životne dobi. Ispitanici i metode: Istraživanje, temeljeno na odgovorima iz upitnika, je uključilo ukupno 301 ispitanika, štićenika domova za starije osobe,(More)
  • 1