• Publications
  • Influence
Revisorns position och identitet
Inledning: Vilken position en revisor innehar kan bero pa ett flertal faktorer. Bland annat styrs revisorns position av revisionsbyrans krav och demografi. Revisorns identitet ar ocksa nagot som kaExpand