Learn More
Borrelia burgdorferi sensu lato je obecne oznaceni pro skupinu 18 bakterialnich genomospecies rodu Borrelia, kde některe z druhů jsou původci nemoci lymeska borelioza, resp. B. afzelii, B. garinii a(More)
Vysetřeni přitomnosti patogennich spirochet u divoce žijicich hlodavců v CHKO Poodři přineslo nejen motivacni výsledky pro budouci výzkum, ale take aktualni a cenna epidemiologicka data o(More)
  • 1