• Publications
  • Influence
WITHDRAWN: Autologous adipose tissue-derived stromal vascular fraction cells application in patients with osteoarthritis.
Ahead of Print article withdrawn by publisher
  • 61
  • 3
  • PDF
Studium membránové lokalizace konservovaného hypotetického lipoproteinu bakterie Francisella tularensis s využitím molekulárně-biologických metod
Recently was published, that Francisella tularensis proteins in membrane compartment have direct relation to the microbe pathogenicity. The referred diploma thesis is focused on FTT1103 lipoproteinExpand
Možnosti marketingové orientace ve farmacii
Diplomova prace se zabýva problematikou marketingu ve farmacii, který se v mnoha ohledech odlisuje od marketingu běžneho spotřebniho zboži. Prace se soustředi pravě na tato specifika. Zaměřuje se naExpand
Rizikové faktory vzniku osteoartrózy kolenního a kyčelního kloubu
My diploma thesis is composed of two parts theoretical part and research touched with the topic. In the theoretical part there is described anatomy and physiology of a knee joint and hip joint,Expand
Flexicurita a její projevy v českém pracovním právu
Zobrazení ženy v reklamě - historické srovnání
This thesis focuses on the historical comparison of selected advertisements from fashion magazines for women between 1966 and 1988 to the current issue of 2012. One of the goals is to find out whatExpand
Hodnocení efektivity výběru pracovníků pomocí assessment centra
Diplomova prace se zabýva hodnocenim efektivity assessment centra, ktere je využivano jako metoda výběru nových pracovniků do podniku. Assessment centrum je založeno na kombinaci vice metod hodnoceniExpand