Learn More
To the Editors: Neutropenia and agranulocytosis (N/A) caused by clozapine are idiosyncratic, not dose-related reactions. The exact mechanism of clozapine-associated N/A is unknown. It could be immune(More)
Zbigniew Chmielak, Wojciech Wojakowski, Radosław Parma, Andrzej Ochała, Michał Lelek, Marek Grygier, Anna Olasi nska-Wi sniewska, Aleksander Araszkiewicz, Maciej Lesiak, Dariusz Jagielak, Dariusz Cie(More)
  • 1