• Publications
  • Influence
Vernieuwing en verwarring : de Gereformeerde Gemeenten 1946-1950
Samenvatting Deze studie geeft een helder beeld van de geschiedenis der Gereformeerde Gemeenten van 1946-1950. Op basis van grotendeels onbekende bronnen beschrijft de auteur allereerst eenExpand