Mariette Blokhorst

  • Citations Per Year
Learn More
The modified Stroop task was presented to 48 patients with a Whiplash Associated Disorder (WAD) and 48 healthy matched controls to investigate possible attentional impairments in relation to state related factors (headache, neck pain, fatigue, tension and state-anxiety). It was expected that performance on the Stroop task is negatively influenced by these(More)
Voor revalidanten met cognitieve problemen is een aantal behandelmethoden beschikbaar: cognitieve functietraining, vaardigheidstraining en strategietraining (Van Balen et al., 1990). De cognitieve functietraining richt zich op herstel van een bepaalde cognitieve functie, zoals aandacht of geheugen. Het idee is dat door middel van training en door herhaling(More)
  • 1