• Publications
  • Influence
Duurzame (brede) schoolontwikkeling: hoe een Living Lab kan bijdragen aan kwaliteit van een brede school
In deze presentatie worden de basisideeen weergegeven die leiden tot de vraag hoe een living lab kan bijdragen tot een duurzame brede schoolontwikkeling. Lezing op visiedag van de Cooperatie BredeExpand
Velon 2018: Congres voor lerarenopleiders
Presentatie: Talentvol gedrag ontlokken bij leerlingen met Autisme Spectrum Stoornis – Carla Geveke en Doety de Vries in Symposium nr 51 Talentontwikkeling en Diversiteit
Master Talentontwikkeling & Diversiteit : Een nieuwe master voor leraren
Een workshop tijdens de GROND t.b.v. de promotie van de Masteropleiding Talentontwikkeling en Diversiteit die m.i.v. september 2016 vanuit de PA wordt verzorgd door de HG. In deze workshop wordenExpand
Master Talentontwikkeling & Diversiteit
Een workshop tijdens de GROND t.b.v. de promotie van de Masteropleiding Talentontwikkeling en Diversiteit die m.i.v. september 2016 vanuit de PA wordt verzorgd door de HG. In deze workshop wordenExpand