Marie Ulrychová-Zelinková

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Sorry, we do not have enough data to show an influence graph for this author.
Learn More
V rámci studia antimetabolitů virových nukleoproteinů u rostlin byl testován účinek 17 derivátů pyrimidinu proti viru tabákové mosaiky. Účinnost látek byla sledována v diskových kulturách. Preparáty byly zkoušeny v koncentraci 500 μg/ml, 50 μg/ml a případně 5 μg/ml. Výsledky byly statisticky zhodnoceny. Nejvyšší antivirový účinek vykázal(More)
  • 1