• Publications
  • Influence
Bakom dolda datorskärmar - Fokus eller flams? : En forskningsstudie över elevers aktiviteter vid datorn under lektionstid
Arbetet bygger pa en kvalitativ forskningsstudie over elevers aktiviteter vid datorn i och med lektionstillfallen. Rapporten visar huruvida elever anvander sina skoldatorer till annat an vad som ar