• Publications
  • Influence
Bilden av civilekonomers professionella identitet : ur studenternas perspektiv
This study aims to see what is to describe the image of business students professional identity, and if the image changes during business students first and fourth year of the education, and in thatExpand
Skapande av tillit inom socialt entreprenörskap : En fallstudie av NEEM (Nätverk för Entreprenörer från Etniska Minoriteter)
Skapande av tillit inom socialt entreprenorskap : En fallstudie av NEEM (Natverk for Entreprenorer fran Etniska Minoriteter)