• Publications
  • Influence
Hållbar avfallshantering: utvärdering av styrmedel från ett psykologiskt och etnologiskt perspektiv
Inom psykologi och etnologi studeras foreteelser ur perspektiv som aterfinns hos den enskilda individen samt i det lokala eller sociala sammanhanget. I studien har olika styrmedel bedomts fran ettExpand
Förekomst av förlossningsinduktion, indikationer och förlossningsutfall
Under de senaste tjugo aren har Socialstyrelsens rapporter visat pa en okning vad det galler att satta igang, inducera forlossningar. Statistik visar att forlossningar startade med induktion har okatExpand
Flickans natur: Helena Nybloms ’Flickan, som mötte huldran’ och Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter
Flickans natur : Helena Nybloms ’Flickan, som motte huldran’ och Astrid Lindgrens Ronja Rovardotter
Ett gestaltningsförslag på en trädgård anpassad till äldre vårdtagare och personer med demenssjukdom i särskilt boende
Ett gestaltningsforslag pa en tradgard anpassad till aldre vardtagare och personer med demenssjukdom i sarskilt boende
Arbetslöshet och arbetsfrihet : Moral, makt och motstånd
Unemployment is constructed as a problem by institutions and individuals, at a structural as well as individual level. In the "black discourse" of unemployment, power is produced by talking andExpand
Entreprenörens påverkan på tillväxten i små IT-företag
PROBLEMFORMULERING: Hur paverkar entreprenorens egenskaper tillvaxtmojligheterna i ett nystartat IT-foretag? Fragestallningen specificeras till att behandla egenskaperna utbildning, alder ochExpand
"Unga män som bryter mönstret" : "Young Men who Break the Standard"
Studien handlar om projektet Sharafs hjaltar, som syftar till att forandra – attityderna hos unga man med rotter i hederskulturen. En kvalitativ metod har anvants, dar fyra intervjuer av man som arExpand
...
1
2
3
4
5
...