• Publications
  • Influence
Sledovanie postupu softvérového projektu
Abstrakt. V procese vývoja každeho projektu, nielen softveroveho, je vemi doležite venovapozornossledovaniu postupu projektu, teda pravidelnemu zisovaniu a hodnoteniu dokonenej a zostavajucejastiExpand