• Publications
  • Influence
Saccular Aneurysm of Superior Vena Cava Treated with Percutaneous, Transcatheter Thrombin Injection
We report the case of successful endovascular treatment of large saccular aneurysm of SVC in a patient with vascular malformation of right hand and chest. Considering the high risk of surgery, theExpand
  • 6
  • 2
The Zamosc period in the work of Professor Romuald Weglowski
Profesor Romuald Weglowski (1876–1935) zasluzenie jest uwazany za nestora polskiej chirurgii naczyniowej. Niewątpliwie ogromna liczba wykonanych zabiegow (nie mniej niz 217 operacji tetnic) pozwolilaExpand
  • 3
Romuald Węgłowski (1876-1935) - Orthopaedic Surgeon, Forgotten Pioneer of Limb Saving Tumour Surgery.
On May 16, 1914, The Lancet Journal published a paper by Romuald Węgłowski, a Polish-born professor of Moscow University, entitled "Malignant tumours of bones: a new method in conservative operativeExpand
  • 1
Achievements of Professor Romuald Węgłowski in vascular surgery
Osiągniecia Profesora Romualda Weglowskiego (1876-1935) w rozwoju polskiej chirurgii naczyniowej są niepodwazalne. Spośrod rozleglej tematyki jego dzialan naukowych zwraca uwage szczegolneExpand
Simultaneous occurance of symptomatic abdominal aortic aneurysm, superior mesenteric artery aneurysm and celiac trunk aneurysm* Przypadek jednoczesnego występowania objawowego tętniaka aorty
Surgical treatment of visceral vessel aneurysms in the time of endovascular technique is rare. We present the case of a 52-year-old man with simultaneous symptomatic aneurysm of the abdominal aortaExpand
Evolution of opinions on vascular trauma treatment in Polish medical literature at the turn of 19 th century
Postep w zakresie chirurgii naczyniowej zapoczątkowaly dązenia do zamiany tradycyjnego sposobu leczenia urazow naczyn z ich podwiązywania na rekonstrukcje. Początkowo stosowano szew boczny, nastepnieExpand
The new thermometric test in diagnosis and estimation of the therapeutic effects in patients with vascular diseases
Wstep. Praca dotyczy zastosowania nowego testu termometrycznego - testu oziebieniowo-termometrycznego. Istotą testu jest ocena wybranych parametrow dystrybucji energii cieplnej w organizmie,Expand
Zdzisław Sławiński (1867-1936)