Marek Barański

Learn More
OBJECTIVE To determine the preventable death rate (PDR) and the frequency and types of inappropriate medical care in a large, rural region of Michigan. DESIGN A prospective study of all deaths caused by injury during a 1-year period. METHODS Preventability of death and appropriateness of care were determined using a structured implicit review process(More)
Baszta Bramy Lubawskiej (Lonkerturm) w Nowym Mieście Lubawskim (d. Neumarck) jest cennym zabytkiem z II połowy XIV wieku. W 1957 roku baszta została wpisana do rejestru zabytków. Podstawą obecnego zainteresowania tym zabytkiem była konieczność wykonania remontu dachu, o co wystąpiła do WKZ gmina Nowe Miasto Lubawskie. Wojewódzki Konserwator Zabytków w(More)
  • 1