Marcin Bugdol

Learn More
Streszczenie. W artykule przestawiono model kosztowy x-BR-drzewa dla zapytań realizowanych w przestrzennych bazach danych. Model wyznacza koszt dla zapytań przestrzennych w bazach danych, rozumiany jako liczba dostępów do węzłów lub odczytów z dysku. Zaprezentowano wyniki testów, które pokazują dokładność analitycznych estymacji w porównaniu z rzeczywistymi(More)
The paper proposes the new definitions of Expanded Cascaded OLAP (ECOLAP) operations by using the relation algebra. The operations have been defined for the extended cascaded star schema in spatial data warehouse SDW basing on the existing definitions of the COLAP operations for the cascaded star schema. Moreover, they support extensions presented in the(More)
  • 1