• Publications
  • Influence
Ochratoxin A Dietary Exposure of Ten Population Groups in the Czech Republic: Comparison with Data over the World
Ochratoxin A is a nephrotoxic and renal carcinogenic mycotoxin and is a common contaminant of various food commodities. Eighty six kinds of foodstuffs (1032 food samples) were collected in 2011–2013.Expand
  • 27
  • 3
  • PDF
Ochratoxin A levels in blood serum of Czech women in the first trimester of pregnancy and its correspondence with dietary intake of the mycotoxin contaminant
Abstract The mycotoxin ochratoxin A (OTA) can elicit a wide range of toxic properties including embryotoxicity and teratogenicity. OTA crosses the placenta at early gestation rather than in lateExpand
  • 20
  • 1
Dietary Intake of Vitamin D in the Czech Population: A Comparison with Dietary Reference Values, Main Food Sources Identified by a Total Diet Study
The usual dietary intake of vitamin D was studied in 10 subgroups of the Czech population. Food consumption data was collected using repeated 24 h recall in a national cross-sectional survey (theExpand
  • 1
  • 1
  • PDF
Obvyklý přívod a dietární zdroje selenu v české populaci
Selen, který tvoři významnou komponentu řady enzymů, je pro lidský organizmus esencialnim prvkem. Jeho nedostatecný přivod ma vliv na funkcnost prakticky vsech tkani. Cilem nasi prace bylo stanovitExpand
Spotřeba jednoduchých cukrů a vlákniny v populaci ČR
V clanku jsou uvedeny výsledky hodnoceni přivodu jednoduchých cukrů a vlakniny v populaci CR.
Vitamin D a jejo přívod u osob žijících na území ČR
CVZP SZU provedlo na zakladě výsledků subsystemu IV za obdobi 2014-15 odhad distribuce obvykleho přivodu vitaminu D (suma vitaminu D2 a D3) u 10 věkových skupin ceske populace. K výpoctu byla použitaExpand