• Publications
  • Influence
El xàrter nàutic turístic a Espanya : Situació, regulació i comparació amb els principals competidors euromediterranis.
L’objectiu d’aquest Treball de Final de Carrera (TFC) de Diplomatura en Navegacio Maritima (DNM) es fer una aproximacio al sector del xarter nautic turistic a Espanya. S’enten per xarter nauticExpand