• Publications
  • Influence
Revisió de Botriopygus royoi Lambert, 1935, un equinoïdeu de l'Aptià de Cinctorres (els Ports)
This paper reviews the species Botriopygus royoi Lambert, 1935. The generic assignment and type stratum are discussed. The mouth, phillodes and bourrelets are described for the first time. AExpand
Un equínid singular (Echinoidea: Cassiduloida) del Barremià d'Ares del Maestrat
Un equinid singular d’Ares del Maestrat (l’Alt Maestrat) es descriu i figura. Es discuteix la seua posiciotaxonomica. Es deixa l’especie amb nomenclatura oberta i s’assigna, amb dubtes, al genereExpand