• Publications
  • Influence
Ett svårlöst vardagspussel hos föräldrar till barn med autism : - En forskningsöversikt om hälsotillstånd och social situation när ens barn har autism
Ett svarlost vardagspussel hos foraldrar till barn med autism : - En forskningsoversikt om halsotillstand och social situation nar ens barn har autism
"Om livet har varit en citron, gör lemonad av det" -En kvalitativ studie om återhämtning från psykisk ohälsa
SammanfattningForeliggande studie syftar till att undersoka vilka positiva respektive negativa faktorer som kan ha en inverkan pa aterhamtningsprocessen hos individer med psykisk ohalsa. For att inExpand