• Publications
  • Influence
Van boere-paradijs na die dirt box in die middestad: Ekokritiek en in die besonder stedelike ekokritiek as lens vir die lees van 12 gedigte oor Johannesburg as tuiste
Ecocriticism is a relatively new field of study in literary studies, but with greater awareness of the increasing urgency of the environmental crisis it has, since the 1990s, received more attentionExpand
...
1
2
...