Learn More
The measurements of diphenylhexatriene (DPH) and trimethylammonium diphenylhexatriene (TMA-DPH) fluorescence anisotropy in egg yolk lecithin (EYL) and of DPH anisotropy in(More)