• Publications
  • Influence
Investigation of foreign bodies and their complications in rumen and reticulum of the cattle brought to Iskenderun Slaughterhouse.
ÖZET Bu çalışma Ocak 2005-Haziran 2005 tarihleri arasında İskenderun Belediye Mezbahasında kesimi yapılan sığırlar üzerinde yapılmıştır. Çalışmada 2000 sığır yabancı cisim varlığı ve yabancı cisimExpand
  • 2
  • 1
  • PDF
Penisilinle oluşturulan epilepside kolinerjik ve nitrerjik maddelerin diken amplitüdüne etkisi The effects of cholinergic and nitrergic substances on spike amplitude in penicillin induced epilepsy
Literaturde asetilkolinin (ACh) ve nitrik oksitin (NO) epilepsideki yeriyle ilgili calismalar vardir. Bununla birlikte herhangi bir epilepsi modelinde muskarinik kolinerjik sistem ile nitrerjikExpand
  • 1
Evaluation of self-esteem and dermatological quality of life in adolescents with atopic dermatitis
Amac: Atopik dermatit kasintili deri lezyonlari ile karakterize kronik, inflamatuvar bir deri hastaligidir. Ergenlik doneminde birey dis gorunumu ile yogun bir sekilde ilgilendigi icin bu donemde disExpand
  • 2
  • PDF
MEDIASTINAL CYST WHICH CAUSES ACUTE RESPIRATORY FAILURE COM- PRESSING THE TRACHEA AND BOTH MAIN BRONCHUSES
Özet Trakea ve her iki ana bronþa basý yapan bir mediastinal kist nedeni ile akut solunum yetmezliði görülmesi nadir bir komplikasyondur. Göðüs grafisi ve kontrast maddeli göðüs bilgisayarlýExpand
Tracheobronchial foreign bodies: a review of 787 cases
ÖZ Amaç: Bu çalışmada kliniğimize yabancı cisim şüphesi ile başvuran hastaların tanı ve tedavi yöntemleri değerlendirildi ve sonuçlar tartışıldı. Ça­lış­ma­ pla­nı:­ Ocak 1982 Aralık 2012 tarihleriExpand
Tip II Diabetes Mellitus Nefropatisi
Diabetes mellitus (DM) nedeniyle gelişen son dö­ nem böbrek yetmezliği genel sağlık açısından ve sosyo­ ekonomik sebeplerden dolayı büyük önem kazanmıştır. Son dönem böbrek yetmezliği nedeniyleExpand
Effects of Cytokinin and Auxin on Plant Development and Vascular Tissues in Lens culinaris
Sitokininler ve oksinlerin Lens culinaris ’te daha once calisilmasina ragmen bunlarin vaskuler dokular ve bitki gelisimi uzerine olan etkileri hakkinda bilgi bulunmamaktadir. Bu calismada, butunExpand
Prognostic Value of The Efficiency of Preoperative Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio in Acute Mesenteric Ischemia Prognosis
Ozet AMAC: Akut mezenter iskemi (AMI) yasa bagli olarak artis gosteren ve kotu prognozu olabilen, erken tani ve tedavide morbidite ve mortalite oranlari %10 iken, tanive tedavide gecikmelerdeExpand
Undiagnosed pheochromocytoma in a patient with acute appendicitis: a challenging surgical emergency condition Akut Apandisitli bir hastada tanimlanmamiş feokromositoma: Zor acil cerrahi bir durum
iFeokromositoma, cogunlukla adrenal bezden kaynak- lanan katekolamim salgilayan nadir bir noroendokrin tu- mordur. Daha onceden bilinmeyen veya tedavi edilmemis feokromositoma olgulari acil cerrahiExpand
Pulmonary nail embolus after penetrating cardiac injury
Penetran civi yaralanmalari kaza ile olabilir ve civi nedeni ile olusan penetran kalp yaralanmalari seyrektir. Kalbe yerlesen yabanci cisimleri ameliyat esnasinda bulmak yabanci cismin hareketiExpand
...
1
2
...