• Publications
  • Influence
WPŁYW DODATKU MIĘSA Z PŁOCI NA JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ PRZEKĄSEK MĄCZNO-RYBNYCH
S t r e s z c z e n i e Celem pracy bylo określenie wplywu dodatku miesa z ploci oddzielonego mechanicznie (MOM), surowego i przemywanego, do pszennego ciasta drozdzowego na trwalośc i zmianyExpand
...
1
2
...