• Publications
  • Influence
Projecte de foment de les vocacions científico tecnològiques del Campus del Baix Llobregat de la UPC
Projecte presentat al 3r Premi a la Qualitat de la Gestio Universitaria, convocat pel Consell Social de la UPC
BAETULO XXI, o de com arribar a Mart des de la secundària
L’experiencia que presentem tenia com a objectiu estimular i motivar per l’estudi a un grup de 28 nois i noies de 3er i 4rt d’ESO que presentaven un elevat risc d’abandonament prematur dels seusExpand