• Publications
  • Influence
Effect van fosforverlaging in melkveerantsoenen en varkensvoeders op fosfaatexcretie via de mest
Dit rapport beschrijft de bijdrage van voeding aan verlaging van de fosfaatexcretie in de melkvee- en varkenshouderij en bevat kennis uit de literatuur en informatie van praktijkbedrijvenThis reportExpand
  • 5
  • 2
  • PDF
VF Appetite en V&V als alternatief voor een antimicrobiele groeibevorderaar in voer voor gespeende biggen
Op verzoek van Manids Feed Ing BV te Veghel heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van VF Appetite e en V&V e , een combinatie van organische zuren,Expand
  • 2
  • 1
Effect van stikstofaanvoernormen 2003 op technische resultaten en N-excretie bij vleesvarkens
In het kader van de Europese Nitraatrichtlijn moet de stikstofuitscheiding verder teruggedrongen worden. In 2003 bedraagt de forfaitaire stikstofuitscheidingsnorm 11,7 kg stikstof per vleesvarken perExpand
  • 1
Energie- en eiwitbehoefte van biologisch gehouden pluimvee = Energy and protein requirements of organic housed poultry
In dit literatuuronderzoek is nagegaan of er een fysiologische basis is voor de mogelijke verschillen in energie- en eiwitbehoefte van biologische gehouden pluimvee in vergelijking met conventioneelExpand
  • 4
Eersteklas eend : adviesdocument
De eendensector presteert in vergelijking tot andere dierlijke sectoren goed met betrekking tot duurzaamheid. Dit neemt niet weg dat er ten aanzien van zichtbaarheid in de markt, rendement,Expand
  • 1
Minder stikstof in voer bij vleesvarkens goed mogelijk
Vijftien gram minder eiwit in het voer van vleesvarkens verlaagt de stikstofuitscheiding met 11,5 % zonder dat dit ten koste gaat van de technische resultaten of gezondheid van de varkens.
...
1
2
3
4
5
...