Learn More
Deze thesis heeft zich gericht op het transferproces van de COPD-patient, het proces van de fysieke verplaatsing van de patient naar de volgende organisatie in de zorgketen. De onderzochte keten is(More)
  • 1