• Publications
  • Influence
Regulae multiplicationis v abacistických textech Gerberta z Remeše, Abbona z Fleury, Herigera z Lobbes a Bernelia z Paříže
Tato studie se věnuje výkladu nasobeni podle ctyř nejstarsich latinských středověkých autorů, kteři sepsali sve texty o pocetnich ukonech na abaku kolem roku 1000, tedy podle Gerberta z Remese (Expand
Kniha MC_Otisk.indb
In the sixth chapter of his probably most famous and most infl uential work, Anselm ponders whether it is possible for God to be capable of sensory perception. e question is motivated by theExpand
Heinzmannova Středověká filosofie
"Komentář" Anselma z Canterbury k Aristotelovým kategoriím
Studie se věnuje dialogu Anselma z Canterbury  De grammatico . Tento spis byl samotným autorem oznacen jako uvod do dialektiky. V dobove dialektice zastaval klicove misto Aristotelův spis  KategorieExpand
„A dialecticis libera nos, Domine!“
Výklady Boethiova Úvodu do aritmetiky II, 1 na sklonku 10. století
Výklady Boethiova Uvodu do aritmetiky II, 1 na sklonku 10. stoleti  Abstrakt: Tato studie se věnuje komentařům a glosam k prvni kapitole druhe knihy Boethiova Uvodu do aritmetiky, jejimiž autory vExpand