• Publications
  • Influence
Het aardappelaaltje : (Heterodera rostochiensis Wollenweber), een gevaarlijke parasiet voor de eenzijdige aardappel-cultuur
The study on occurrence, biology and significance of H. rostochiensis on potato was the first quantitative study of a plant nematode and laid the basis for regulatory control of this new parasite.Expand
Bijdrage tot de kennis van de aaltjesfauna van de Nederlandse bodem
A list is given of nematode species, present in the collection of the Plantenziektenkundige Dienst, which have been collected from terrestrial biotopes in the Netherlands. Those known from theExpand
Over de waardplanten vanPratylenchus penetrans
TLDR
Meldingen uit de tijd v66r de taxonomische revisie van het geslacht Pratylenehus door SHER & ALLEN (1953) zijn weinig betrouwbaar, aangezien achteraf meestal niet meer is te beoordelen, met welke Pratylenchus-soort werd gewerkt. Expand
Over de invloed van verschillende gewassen op de vermeerdering van en de schade doorPratylenchus pratensis enPratylenchus penetrans (Vermes, Nematoda)
TLDR
Aansluitend volgen resultaten van veldproeven, die de invloed van verschillende gewassen op deze aaltjesaantastingen, en ook op een afwijkend moeheidsverschijnsel in de boomkwekerij, aantonen en eventueel verklaren. Expand
Morfologische verschillen tussen de belangrijkste Heterodera-soorten in Nederland
TLDR
Examination of many populations and experience in practical survey and advisory work have shown, that the 6 important species in the Netherlands can be separated on the base of cyst shape, more difficult to describe than to observe in vivo. Expand
Het koolcystenaaltje, heterodera cruciferae Franklin, 1945, in Nederland
TLDR
Heterodera cruciferae is found in the Netherlands in five different locations, living on cabbage, rape and rapeseed, whereas beets are not attacked, and an advisory service based on soil sample examinations would probably be useful for the culture of cruciferous crops. Expand
Morfologische verschillen tussen de belangrijkste heterodera-soorten in nederland
TLDR
Examination of many populations and experience in practical survey and advisory work have shown, that the 6 important species in the Netherlands can be separated on the base of cyst shape, with Morphological differences between the cyst-forming species ofHerodera briefly discussed. Expand
Ontsmetting van bloembollen tegen Heterodera rostochiensis
TLDR
A method has been developed which gives complete destruction of adhering cysts of this eelworm, without damaging the bulbs, and it is concluded that Aabulba is also, not phytocidal to bulbs in doses completely lethal toH. Expand
...
1
2
...