• Publications
  • Influence
Litostratygrafia dewońskiej serii stromatoporoidowo-koralowcowej w Górach Świętokrzyskich
Ustanowiono formalną jednostke litostratygraficzną, formacje dolomitow i wapieni stromatoporoidowo-koralowcowych z Kowali, ktora obejmuje wiekszośc utworow organogenicznych zaliczanych do Żywetu iExpand
  • 12
Tektoniczne a eustatyczne uwarunkowania rozwoju sedymentacji dewonu świętokrzyskiego
Udokumentowane przejawy tektoniki synsedymentacyjnej w dewonie świetokrzyskim w wiekszości przypadkow reprezentują ograniczone rozmiary deformacji, prowadzących do modyfikacji zapisu osadowegoExpand
  • 14
Zel magazyn wilgoci
Rabata w bieli
Posrod wonnych kwiatow
Przeglad zimowych okryc
...
1
2
3
4
5
...